Projekty obnovy stávajících rybníků

V Čechách jsou stovky zrušených rybníků. Obnovit původní rybník je mnohem jednoduší, než budovat rybník na "zelené louce". Důležité je, aby byl v katastru nemovitostí zachován pozemek rybníka, druh pozemku "vodní plocha". Pokuste se zjistit, proč byl rybník zrušen. Byla li důvodem nedostatečná vodnost přítoku, jděte od toho. Ve většině případů nedoporučuji obnovu takzvaných "nebeských rybníků". V letním suchém období trpí nedostatkem vody.

Častým typem zakázky je obnova obecních návesních rybníků a nádrží. Aby obnova měla smysl, musí být zajištěn celoroční přítok. Nemá smysl obnovovat malé, mělké nádrže zásobené pouze podzemní vodou nebo dešťovou kanalizací. Tyto nádrže byly při svém vzniku často budovány za nějakým praktickým účelem (plavení koní, zajištění požární vody). Nemá smysl tyto nádrže obnovovat jen proto "že tady vždycky byly". Obcím doporučuji jejich zasypání a získání tolik potřebné plochy pro zřízení parků a dětských hřišť.

Kozohlody návesní rybník

Rybník v Kozohlodech

Mochtín revitalizace nádrže

Nádrž v Mochtíně, současnost

Mochtín pred

Nádrž v Mochtíně, původní stav

Projekty zpracované v letech 2013 – 2016

Název akce Místo Objednatel
Obnova rybníka na p. č. 89/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka Čistá Obec Čistá
Kozohlody - Obnova rybníka Kozohlody Obec Vlkaneč
Velká Lečice – Oprava návesního rybníka Velká Lečice Obec Velká Lečice
Kočičí rybníčky - Rekonstrukce Branka u Tachova Lesy ČR
Obnova vodních nádrží v k. ú. Křelovice u Pernarce Křelovice Eva Kupecká
Obnova rybníka na p. č. 89/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka Kůzová Obec Čistá
Retenční nádrž Okatý Obora u Tachova Lesy ČR
Poldr na Kateřinském potoce k.ú. Rozvadov Lesy ČR
Rybníky Závlaha 1, Závlaha 2 - Úprava výpustí Čistá u Rakovníka ČRS MO Čistá
Žilina - obnova rybníku Žilina Rybáři Žilina
Mochtín - Obnova nádrže Mochtín Obec Mochtín
Revitalizace obce Libeř – etapa III, SO 01 - Obnova Starého rybníka Libeř obce Libeř
Lipová Lhota – obnova rybníku Lipová Lhota Obec Budětice
Radonice, Haltýř - poldr s mokřadem Radonice Obec Radonice
Malá vodní nádrž na Pavlíkovském potoce – udržovací práce Pavlíkov Lesy ČR
Retenční nádrž Vrátnice– udržovací práce Dlouhé Hradiště Lesy ČR