Projekty odbahnění rybníků

Na stránkách AOPK www.dotace.nature.cz najdete dotační programy ze kterých lze žádat o dotace na odbahňování rybníků.

Rybníky lze odbahňovat klasicky, těžením po vypuštění nebo z vodní hladiny (není nutno vypouštět) pomocí sacích bagrů. Podmínkou použití sacího bagru je zajištění dostatečného přítoku do nádrže, nebo svedení odčerpané vody z kalových lagun zpět do rybníka. Odtěžený sediment je nejlépe ukládat na zemědělské pozemky (na ornou půdu). Pře uložením musí být provedeny chemické rozbory sedimentů.

rybník Kostelní Lhota

Odbahňování rybníka v Kostelní Lhotě


Projekty zpracované v letech 2013 - 2016

Název akce Místo Objednatel
Odbahnění rybníka v k.ú. Kostelní Lhota Kostelní Lhota Obec Kostelní Lhota
Odbahnění Braškovského rybníka Braškov obec Braškov
Žilina - obnova rybníku Žilina Rybáři Žilina
Odbahnění Dvorního rybníka k.ú. Lvová Tomáš Brzobohatý
Přehrážky V Pánvích 0,830; 0,890 - odstranění sedimentu k.ú. Beroun Lesy ČR
Přehrážky Požárský potok - odstranění sedimentu Městečko Lesy ČR
Přehrážky Čepinský potok - odstranění sedimentu Velká Buková Lesy ČR