Projekty úprav vodních toků

Projekty zpracované v letech 2013 – 2016

Název akce Místo Objednatel
Oprava jezu na Klejnárce Krchleby Ing. Jan Vančata
Sudoměřický potok, oprava břehové nátrže Bechyně Lesy ČR
Chumava - oprava spárování a kamenné dlažby Hostomice Lesy ČR
Borotický potok – oprava dřevěných stupňů Borotice Lesy ČR
Hubenovský potok - oprava stávajícího opevnění Drevníky Lesy ČR
VN Tymákov – přespárování odtokového koryta Tymákov Lesy ČR
LP Bojovského potoka – oprava poškozených dlažeb Měchenice Lesy ČR
PP Kamenického - oprava stávajícího opevnění Olešovice Lesy ČR
Tůně a hnízdní stěny Drahňovice Drahňovice Lesy ČR