Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce

V roce 2014 jsem pro AOPK vykonával činnost TDI (technického dozoru investora) na stavbě Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce Objednatel stavby: AOPK ČR- Správa CHKO Železné hory Dodavatel stavby: AQUEKO, spol. s r.o.

V roce 2014 jsem pro AOPK vykonával činnost TDI (technického dozoru investora) na stavbě

Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce

Objednatel stavby: AOPK ČR- Správa CHKO Železné hory

Dodavatel stavby: AQUEKO, spol. s r.o, Lavičky 122, Velké Meziříčí

Projektant: GEOVAP, spol s r.o.

Rybník Farář se nachází jižně od obce Bítovany v okrese Chrudim. Rybník je chráněn jako přírodní památka o výměře 8,87 ha správou AOPK Havlíčkův Brod. Důvodem ochrany je výskyt kotvice plovoucí.

Seznam stavebních objektů:
SO1 Hráz
SO2 Výpustné zařízení
SO3 Odběrný objekt

SO4 Revitalizace náhonu

SO5 Stabilizace vzdutí

SO6 Laguna

Realizovaný rozsah stavby:

Těleso hráze, těsnění a opevnění návodního svahu 223 m

Revitalizace náhonu 382 m

Osazení požeráku výšky 4,1 m 1 ks

Potrubí spodní výpusti DN 600 12,2 m

Vzdouvací jízek na potoce Ležák 1 ks

Laguna 600 m2