Stavební a technický dozor rybníků

Stavební dozor jsem zajišťoval například na těchto stavbách:

Název akce Rok výstavby Objednatel
Rybník Farář – revitalizace a rekonstrukce 2014 AOPK ČR
VN Zadní Žďár – Rekonstrukce 2019 Lesy ČR s.p.
Kůzová - Obnova rybníka 2017 obec Čistá
Obnova rybníku v Nové Vsi pod Pleší 2018 Obec Nová Ves pod Pleší 
Velká Lečice – Návesní rybníček 2017 Obec Velká Lečice
Velká Lečice – Rybník Kahunka 2019 Obec Jedomělice
Jedomělice - Oprava malé vodní nádrže 2018 Obec Jedomělice
Rybník na pozemku p.č.942 v k.ú. Neumětely 2019 Obec Neumětely