Cena projektové dokumentace

Abych mohl zájemcům o stavbu, nebo opravu rybníků dát nabídku na zpracování projektu, musím se nejdříve přijet podívat na místo a prohlédnout si lokalitu. Poradím, zda je lokalita pro umístění rybníku vhodná, seznámím budoucího stavebníka s postupem prací, jaké podklady je nutné zajistit, s kým projednat, zda je reálné na stavbu získat dotace.

Za prohlédnutí lokality si účtuji poplatek 3.000 Kč.

*U vzdálenějších lokalit (Morava, Slovensko) navíc náklady na cestovné.

Obcím dělám prohlídku zdarma.

Pro zpracování projektové dokumentace jsou nutné podklady, jako:

  • Hydrologická data od ČHMÚ (N leté a M denní průtoky)¨
  • Geodetické zaměření (polohopis, výškopis ve výškovém systému B.p.v.)
  • Při odbahňování rybníku musí být zpracován laboratorní rozbor sedimentů
  • Při stvabě nového rybníku, nebo při opravě hráze by měl být zpracován geologický průzkum 
  • Při opravě stávajících rybníků musí být vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami pro které musí být zpracován manipulační řád a pasport rybníka
  • Většinou také je nutné zajistit kategorizaci vodního díla