Martin Dobeš - vodohospodářské projekty

Martin Dobeš, vodohospodářské

V roce 1986 jsem ukončil studium na ČVUT v Praze, vodní stavby a vodní hospodářství. Od té doby se výhradně věnuji projektování vodohospodářských staveb. Od roku 1993 jsem autorizovaným inženýrem v oboru vodního hospodářství.

Martin Dobeš – průběh zaměstnání

Doba: od roku 1986 do roku 1992

Firma Vojenský projektový ústav
Postavení Projektant, vedoucí projektant vodařů atelieru 1
Popis Projekty vojenských areálů, letišť

Doba: od roku 1992 do roku 1993

Firma Nikodem a partner, spol. s r.o.
Postavení Vedoucí projektant
Popis Projekty dopravních staveb, letišť

Doba: od roku 1993 do roku 1996

jizerská 50

Firma Vod-ka s. r. o. Litoměřice
Postavení Vedoucí projekce
Popis Projekty pro obce a města Litoměřického kraje

Doba: od roku 1992 doposud

Firma

Osoba samostatně výdělečně činná

Postavení

Samostatný projektant

Popis

Projekty dopravních staveb a železničních koridorů pro SUDOP, PUDIS, Metroprojekt, autorské dozory, TDI.
Projekty vodovodů a kanalizací pro obce a novou bytovou zástavbu.
Projekty rybníků a revitalizací přírodních ekosystémů.
Inženýrská činnost ve výstavbě,zajišťování podkladů pro vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
Autorské a stavební dozory vodohospodářských a ekologických staveb.

Doba: od roku 2008 do roku 2015

Firma FRAM Consult. a.s.
Postavení

Odborný specialista, monitoring a kontrola stavby (supervize)

Popis

Podpora technických dozorů na dopravních stavbách, monitoring na stavbě dálnice D8, Lovosice - Řehlovice, rychlostní silnice R6, úsek Jenišov – Kamenný Dvůr.

Doba: od roku 2015 do roku 2018 

Firma NAVIMOR – INVEST S.A., odštěpný závod Praha 
Postavení Vedoucí staveb
Popis

Zodpovědný stavbyvedoucí na vodohospodářských stavbách