Projektová dokumentace k retenčním nádržím a vsakování dešťových vod

retenční nádrž

Zpracuji projektovou dokumentaci retenčních nádrží, vsakování a využívání dešťových vod. Dešťové vody (odpadní vody z ČOV) mohou být vsakovány, nebo za pomoci retenčních nádrží zpomaleně vypouštěny prostřednictvím svodu dešťové vody do kanalizace nebo vodoteče.

Některé z realizovaných projektů retenčních nádrží a vsakování dešťových vod – reference

  • Velkosklad BILLA – Modletice, retenční nádrže
  • Nové spojení - Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice - retenční nádrže
  • Prodejna potravin – Libochovice – vsakování dešťových vod
  • Bytový soubor Novohospodská, Příbram Dubno – vsakování dešťových vod
  • Soubor rodinných domů Slivenecký háj - vsakování dešťových vod
  • Rozbudowa międzynarodowego portu lotniczego Warszawa Okęcie – retenční nádrže