Projekty čištění vodních toků

Projekty zpracované v letech 2013 – 2016

Název akce Místo Objednatel
Přehrážky V Pánvích 0,830; 0,890 - odstranění sedimentu k.ú. Beroun Lesy ČR
Přehrážky Požárský potok - odstranění sedimentu Městečko Lesy ČR
Přehrážky Čepinský potok - odstranění sedimentu Velká Buková Lesy ČR
PP Loděnice - odstranění sedimentu Loděnice u Berouna Lesy ČR
Hlavatecký potok - odstranění sedimentu Hlavatce Lesy ČR
Bubovický potok - odstranění sedimentu Srbsko Lesy ČR
Čižický potok - odstranění sedimentu Čižice Lesy ČR
Komárovská stoka - odstranění sedimentu Komárov Lesy ČR
Železný potok - odstranění bobřích hrází Železná u Smolova Lesy ČR
Potok Katovka - odstranění sedimentu Český Šternberk Lesy ČR
Žihlický potok- odstranění sedimentu Žihle Lesy ČR
ZKT Rpety - vyčištění sedimentační jímky Podlužský potok Lesy ČR
LP Červeného potoka- odstranění sedimentu Chaloupky Lesy ČR
Soudný potok- odstranění sedimentu Bukovany Lesy ČR
Potok Javorka - odstranění sedimentu Davle Lesy ČR
LP Bojovského potoka - odstranění sedimentu Kytín Lesy ČR