Projekty kanalizačních přípojek

kanalizace

Nabízím zpracování projektové dokumentace kanalizačních domovních přípojek.

Návrh s vámi proberu, navrhnu jednu nebo více variant řešení kanalizace, zpracuji stavební projekt kanalizační přípojky vašeho objektu a její napojení na veřejnou kanalizaci nebo čističku odpadních vod.

Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré kanalizační sítě vypracujeme projekt na obnovu kanalizace, provedení oprav poškozené nebo zchátralé kanalizace, případně celkovou rekonstrukci kanalizačního systému.