Projekty nových rybníků

Vyprojektovat, a hlavně podle projektu postavit, rybník na zelené louce, to je ta největší radost.

rybník u Žatce

Rybník v k. ú. Dubčany u Liběšic

rybníček v Mečkově

Rybník v Mečkově

rybník Sobotka požerák

Rybník u Sobotky

Projekty zpracované v letech 2013 – 2016

Název akce Místo Objednatel
Oprava jezu na Klejnárce Krchleby Ing. Jan Vančata
Sudoměřický potok, oprava břehové nátrže Bechyně Lesy ČR
Chumava - oprava spárování a kamenné dlažby Hostomice Lesy ČR
Borotický potok – oprava dřevěných stupňů Borotice Lesy ČR
Hubenovský potok - oprava stávajícího opevnění Drevníky Lesy ČR
VN Tymákov – přespárování odtokového koryta Tymákov Lesy ČR
LP Bojovského potoka – oprava poškozených dlažeb Měchenice Lesy ČR
PP Kamenického - oprava stávajícího opevnění Olešovice Lesy ČR
Tůně a hnízdní stěny Drahňovice Drahňovice Lesy ČR


Projekty obnovy stávajících rybníků

V Čechách jsou stovky zrušených rybníků. Obnovit původní rybník je mnohem jednoduší, než budovat rybník na "zelené louce". Důležité je, aby byl v katastru nemovitostí zachován pozemek rybníka, druh pozemku "vodní plocha". Pokuste se zjistit, proč byl rybník zrušen. Byla li důvodem nedostatečná vodnost přítoku, jděte od toho. Ve většině případů nedoporučuji obnovu takzvaných "nebeských rybníků". V letním suchém období trpí nedostatkem vody.

Častým typem zakázky je obnova obecních návesních rybníků a nádrží. Aby obnova měla smysl, musí být zajištěn celoroční přítok. Nemá smysl obnovovat malé, mělké nádrže zásobené pouze podzemní vodou nebo dešťovou kanalizací. Tyto nádrže byly při svém vzniku často budovány za nějakým praktickým účelem (plavení koní, zajištění požární vody). Nemá smysl tyto nádrže obnovovat jen proto "že tady vždycky byly". Obcím doporučuji jejich zasypání a získání tolik potřebné plochy pro zřízení parků a dětských hřišť.

Kozohlody návesní rybník

Rybník v Kozohlodech

Mochtín revitalizace nádrže

Nádrž v Mochtíně, současnost

Mochtín pred

Nádrž v Mochtíně, původní stav

Projekty zpracované v letech 2013 – 2016

Název akce Místo Objednatel
Obnova rybníka na p. č. 89/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka Čistá Obec Čistá
Kozohlody - Obnova rybníka Kozohlody Obec Vlkaneč
Velká Lečice – Oprava návesního rybníka Velká Lečice Obec Velká Lečice
Kočičí rybníčky - Rekonstrukce Branka u Tachova Lesy ČR
Obnova vodních nádrží v k. ú. Křelovice u Pernarce Křelovice Eva Kupecká
Obnova rybníka na p. č. 89/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka Kůzová Obec Čistá
Retenční nádrž Okatý Obora u Tachova Lesy ČR
Poldr na Kateřinském potoce k.ú. Rozvadov Lesy ČR
Rybníky Závlaha 1, Závlaha 2 - Úprava výpustí Čistá u Rakovníka ČRS MO Čistá
Žilina - obnova rybníku Žilina Rybáři Žilina
Mochtín - Obnova nádrže Mochtín Obec Mochtín
Revitalizace obce Libeř – etapa III, SO 01 - Obnova Starého rybníka Libeř obce Libeř
Lipová Lhota – obnova rybníku Lipová Lhota Obec Budětice
Radonice, Haltýř - poldr s mokřadem Radonice Obec Radonice
Malá vodní nádrž na Pavlíkovském potoce – udržovací práce Pavlíkov Lesy ČR
Retenční nádrž Vrátnice– udržovací práce Dlouhé Hradiště Lesy ČR


Projekty odbahnění rybníků

Na stránkách AOPK www.dotace.nature.cz najdete dotační programy ze kterých lze žádat o dotace na odbahňování rybníků.

Rybníky lze odbahňovat klasicky, těžením po vypuštění nebo z vodní hladiny (není nutno vypouštět) pomocí sacích bagrů. Podmínkou použití sacího bagru je zajištění dostatečného přítoku do nádrže, nebo svedení odčerpané vody z kalových lagun zpět do rybníka. Odtěžený sediment je nejlépe ukládat na zemědělské pozemky (na ornou půdu). Pře uložením musí být provedeny chemické rozbory sedimentů.

rybník Kostelní Lhota

Odbahňování rybníka v Kostelní Lhotě


Projekty zpracované v letech 2013 - 2016

Název akce Místo Objednatel
Odbahnění rybníka v k.ú. Kostelní Lhota Kostelní Lhota Obec Kostelní Lhota
Odbahnění Braškovského rybníka Braškov obec Braškov
Žilina - obnova rybníku Žilina Rybáři Žilina
Odbahnění Dvorního rybníka k.ú. Lvová Tomáš Brzobohatý
Přehrážky V Pánvích 0,830; 0,890 - odstranění sedimentu k.ú. Beroun Lesy ČR
Přehrážky Požárský potok - odstranění sedimentu Městečko Lesy ČR
Přehrážky Čepinský potok - odstranění sedimentu Velká Buková Lesy ČR