Projekty tůní a mokřadů

Máte trvale zamokřený pozemek a nevíte co sním. Vybudujte tůň nebo mokřad. Jedinou podmínkou je trvale vysoká úroveň hladiny spodní vody. Stavba tůní je podporována mnoha dotačními programy.
Mokřad je celoročně nebo alespoň po velkou část roku zamokřené územíi s viditelnými vodními plochami. Například plocha desítky let vypuštěného rybníka.
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by tůň dle § 55 neměla být vodním dílem, pokud nemá hráz, ani technické objekty - výpust, bezpečnostní přeliv apod.
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví, že tůně do velikosti 300 m2 a max. hloubky do 1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani stavební povolení či ohlášení.

Tůň Frančina huť

Tůň Frančina Huť v Českém Lese

tun u lisaka

Tůň U Lišáka u Železného potoka

tun mesetice

Soustava tůní v Měšeticích


Projekty zpracované v letech 2013 - 2016

Název akce Místo Objednatel
Prášily - Tůň na pozemku 2568/1 Prášily Obec Prášily
Revitalizace vodního režimu v k.ú. Javorná na Šumavě Javorná na Šumavě Miloslav Puchta
Frančina huť - obnova tůně Železná u Smolova Lesy ČR
Tůňka Na Zámečku Bělá nad Radbuzou Lesy ČR
PP Železného potoka - tůň Železná u Smolova Lesy ČR
Tůň na pozemku č.1524 v k.ú. Milejovice Milejovice Jindřich Frček
Zahradní jezírko Radovesnice I Miroslav Skala
Mečkov - Průtočná tůň Mečkov GABIONY.CZ, s.r.o.
Tůně a hnízdní stěny Drahňovice Drahňovice Lesy ČR
Tůň - Jizbický les Nakvasovice Lesy ČR
Tůně Ratajská obora Staňkovice Lesy ČR