Projekty vodohospodářského řešení dopravních staveb

dopravní stavby

O roku 1992 až do současnosti jsem pro velké projektové firmy (SUDOP PRAHA, Metroprojekt, PUDIS) zpracovával vodohospodářská řešení velkých dopravních staveb. Zejména železničních koridorů, dálnic a silničních obchvatů.