Projekty vodovodu

vodovod

Nabízím projektování nových a rekonstrukce starých vodovodů včetně případné studie různých variant zásobování vodou. Rovněž nabízím zpracování projektu vodovodních domovních přípojek.

Rád pro vás připravím projekt kopané či vrtané domovní studny. Dále nabízím projekt trubního vystrojení vodojemů a armaturních komor. Ať už nových nebo také výměny stávajících starých ocelových a litinových trub a armatur za nerezové.