Realizace projektu kanalizace

kanalizace

Předpokladem fungující kanalizace realizované v souladu s platnými normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Nabízím zpracování projektů odkanalizování obcí nebo jejich částí, projekty na opravy kanalizací a rekonstrukce kanalizačních sítí a to včetně kanalizace dešťové. Projekty kanalizací jsou navrhovány s důrazem na dlouhou životnost a minimalizaci investičních a provozních nákladů.

Některé z realizovaných projektů kanalizací - reference

Návrh kanalizací v celých obcích a městech, nebo v jejich částech: Bříza, Hostivice, Břve, Radonice, Hošťka, Počernice, Černošice, Vestec, Nupaky, Všejany, Mladá Boleslav, Jesenice, Úholičky, Úhonice, Lukavec, Keblice, Bohušovice, Budyně, Velemín, Chotiměř.