Elektrárna Dlouhé Stráně - Odtěžení sedimentů z dolní nádrže

Název stavby: Elektrárna Dlouhé Stráně - Odtěžení sedimentů z dolní nádrže
Stavebník: ČEZ, a. s. Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53
Místo stavby: k. ú. Rejhotice
Kraj: Olomoucký kraj
Druh stavby: Odtěžení sedimentů z vodní nádrže
Zpracování projektu 2017
Realizace: 2018
Předmětem projektu byl návrh odstranění sedimentů a naplavenin zejména z prostoru sedimentační jímky před základovými výpustěmi dolní nádrže.

Elektrárna Dlouhé Stráně (EDS) je přečerpávací vodní elektrárna sloužící jako špičkový zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie. Celé vodní dílo tvoří soustava horní a dolní nádrže a souvisejících stavebních a technologických objektů. Dolní nádrž je průtočná nádrž v říčním km 37,755 napájená z toku Desná. Horní nádrž se nachází na vrcholu kopce Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m.