Jedomělice - Oprava malé vodní nádrže

Rybník Jedomělice

Název stavby: Jedomělice - Oprava malé vodní nádrže
Stavebník: Obec Jedomělice
Místo stavby: k. ú. Jedomělice
Kraj: Středočeský kraj
Zpracování projektu: 2016
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: M BUILD s.r.o.
Předmětem projektu byla obnova návesního rybníka. Na stavbě jsem vykonával také stavební dozor (technický dozor investora).