Korno - Obnova rybníka

Název stavby: Korno - Obnova rybníka
Stavebník: Obec Korno
Místo stavby: k. ú. Korno
Kraj: Středočeský kraj
Zpracování projektu: 2016
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: SPEEDDRILL s.r.o.
Předmětem projektu byla obnova návesního rybníka v CHKO Český Kras. Na stavbě jsem vykonával také stavební dozor (technický dozor investora).