Kozohlody - Obnova rybníka

Předmětem projektu byla obnova návesního rybníka.

Název stavby: Kozohlody - Obnova rybníka
Stavebník: Obec Vlkaneč
Místo stavby: k. ú. Kozohlody
Kraj: Středočeský kraj
Zpracování projektu 2016
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: AQUASYS, spol. s r.o.