Mühwaldský rybník - obnova lesní vodní nádrže

Předmětem projektu byl návrh obnovy lesního rybníčku ve vrcholové části Českého Lesa.

Stavebník: Lesy České republiky, s.p. LS Domažlice
Místo stavby: CHKO Český Les k. ú. Pleš
Kraj: Plzeňský kraj
Zpracování projektu: 2017
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: PROJECT PLUS KLATOVY spol.s r.o.