Obnova Kočičích rybníčků

Projektovou dokumentaci jsem zpracoval v roce 2013. Objednatelem byly Lesy ČR.

Obnova Kočičích rybníčků

Projektovou dokumentaci jsem zpracoval v roce 2013. Projektovou dokumentací byly navrženy: Terénní úpravy a odstranění sedimentů
Oprava hráze, výpustné zařízení a bezpečnostní přelivy obou rybníků.
Pro utěsnění prosakujících hrází byly použity bentonitové matrace.

Stavba byla realizována v roce 2014
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: Begastav s.r.o. Znojmo

Jedná se o dvě malé vodní nádrže pod Kočičím vrchem západně od obce Branka, v lesním komplexu Českého lesa, v povodí Prudkého potoka. Nádrže jsou doloženy na historických mapách (viz III. vojenské mapování Františko-josefské, 1877-1880). Vedle nádrží stával v minulosti Kočičí mlýn (Katzenmühle), na jehož místě se ještě po 2. světové válce nacházela dnes již neexistující hájenka.