Obnova rybníku v Nové Vsi pod Pleší

Název stavby: Nová Ves pod Pleší, obnova rybníka na pozemku č.p. 87
Stavebník: Obec Nová Ves pod Pleší
Místo stavby: k. ú. Nová Ves pod Pleší
Kraj: Středočeský kraj
Zpracování projektu: 2016
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: Lesostavby Třeboň a.s.
Předmětem projektu byla obnova návesního rybníka. Na stavbě jsem vykonával také stavební dozor (technický dozor investora).