Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce

V roce 2014 jsem pro AOPK vykonával činnost TDI (technického dozoru investora) na stavbě   Rybník Farář

Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce
Objednatel stavby: AOPK ČR- Správa CHKO Železné hory
Dodavatel stavby: AQUEKO, spol. s r.o, Lavičky 122, Velké Meziříčí
Projektant: GEOVAP, spol s r.o.

Rybník Farář se nachází jižně od obce Bítovany v okrese Chrudim. Rybník je chráněn jako přírodní památka o výměře 8,87 ha správou AOPK Havlíčkův Brod. Důvodem ochrany je výskyt kotvice plovoucí.

Seznam stavebních objektů:
SO1 Hráz
SO2 Výpustné zařízení
SO3 Odběrný objekt
SO4 Revitalizace náhonu
SO5 Stabilizace vzdutí
SO6 Laguna

Realizovaný rozsah stavby:
Těleso hráze, těsnění a opevnění návodního svahu 223 m
Revitalizace náhonu 382 m
Osazení požeráku výšky 4,1 m 1 ks
Potrubí spodní výpusti DN 600 12,2 m
Vzdouvací jízek na potoce Ležák 1 ks
Laguna 600 m2