Rybník Plivátko

Předmětem projektu byl návrh obnovy lesního rybníčku ve vrcholové části Českého Lesa.

Název stavby: Rybník Plivátko
Stavebník: Lesy České republiky, Správa toků - oblast povodí Berounky
Místo stavby: CHKO Český Les k. ú. Pleš
Kraj: Plzeňský kraj
Zpracování projektu: 2017
Realizace: 2018
Zhotovitel stavby: Lesní stavby, s.r.o.