Tůň Kaliště

Název stavby: Tůň Kaliště
Stavebník: Lesy České republiky, Správa toků - oblast povodí Berounky
Místo stavby: CHKO Český Les k. Bezděkov u Třemešného
Kraj: Plzeňský kraj
Zpracování projektu 2016
Realizace: 2017
Zhotovitel stavby: REVITO – Martin Herodes
Předmětem projektu byl návrh rozsáhlé tůně v CHKO Český Les.