VN Zadní Žďár – Rekonstrukce

Název stavby: VN Zadní Žďár – rekonstrukce
Stavebník: Lesy České republiky, Správa toků - oblast povodí Berounky
Místo stavby: CHKO Český Les k. ú. Žďár u Tachova
Kraj: Plzeňský kraj
Zpracování projektu 2018
Realizace: 2019
Zhotovitel stavby: PE-REZA, spol. s r.o.
Předmětem projektu byl návrh obnovy lesního rybníka v CHKO Český Les. Na stavbě jsem vykonával také stavební dozor (technický dozor investora).