Supervize realizace vodohospodářských objektů dálničních staveb

Supervize

Od roku 2008 doposud vykonávám pro firmu FRAM Consult monitoring a kontrolu vodohospodářských objektů dálničních staveb (supervize).

Reference

  • Dálnice D8, úsek 805 Lovosice – Řehlovice
  • Rychlostní komunikace R6 - úsek Jenišov – Kamenný Dvůr

Supervize je vykonávána jako nezávislá odborná kontrola procesů v rámci realizace stavebního projektu a to z hlediska jejich souladu jak se smlouvou o dílo, podmínkami rozhodnuti EK o uděleni pomoci z prostředků EU a v souladu s dalšími národními a evropskými pravidly a stanovenými cíly stavebního projektu po celou dobu jeho realizace. Úkolem supervize je sledováni fyzického postupu práci a kvality prováděných prací ve vztahu k rozpočtu a k čerpání prostředků na jeho zhotoveni, vše ve vztahu ke schválenému spolufinancováni z fondů EU a schválené projektové dokumentaci.

Hlavní zajišťované činnosti z titulu experta na inženýrské sítě — voda, kanalizace, plyn

  • posuzováni změn projektové dokumentace
  • posuzováni změn s finančními dopady
  • spolupráce na aktualizaci časového harmonogramu
  • posuzováni procesu měřeni
  • dodávaní podkladu pro reporting
  • monitoring kvality
  • kontrola dodržovaní předpisu BOZP a ochrany životního prostředí.
  • kontrola prováděných tlakových zkoušek infrastrukturních síti